Szanowni Państwo, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ALM – Innovation Group z siedzibą w Burkatów 1J, 58-100 Świdnica, NIP: 8841136877, zwana dalej Firmą. Firma prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych: ALM – Innovation Group z siedzibą w Burkatów 1J, 58-100 Świdnica, adres e-mail: rodo@alminn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach: przedstawiania ofert na towary i usługi oferowane przez Firmę, świadczenia usług handlowych w zakresie sprzedaży towarów, usług i wyrobów, rozpatrywania reklamacji oraz archiwizacji danych.
 4. Firma będzie przetwarzała pozyskane od Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy).
 5. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług handlowych, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczania danych osobowych,
  3. przenoszenia danych do innego administratora,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz potrzeby marketingu bezpośredniego,
  5. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Firmę.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych jest wymogiem umownym – warunkiem kontynuowania współpracy handlowej. Konsekwencją natomiast ewentualnego niewyrażenia przedmiotowej zgody będzie konieczność zaprzestania tejże współpracy.