Usługi

Stanowisko do kontroli komponentów

Modernizacja stanowiska do kontroli komponentów.

Automatyczny montaż expandera

Automatyczne Stanowisko do montażu expandera w korpus pompy hamulcowej z pomiarem siły oraz drogi. Stanowisko wyposażone w Serwoprasę , podajnik wibracyjny detali.

Stanowisko montażu expandera

Stanowisko do montażu expandera w korpus pompy hamulcowej z pomiarem siły oraz drogi. Stanowisko wyposażone w prase pneumo-hydrauliczną oraz izolator braków.

Dokręcanie

Stanowisko do dokręcania z automatycznym pomiarem momentu oraz kąta. Kontrola komponentów, izolator braków.

Smarowanie i montaż uszczelek

Smarowanie korpusu mgłą olejową . Montaż uszczelek wewnątrz pompy hamulcowej.

Montaż tłoczków

Serwo prasy z pomiarem siły i drogi prasowania. Montaz tłoczków z kontrolą komponentów.

Test szczelności

Oprzyrządowanie wymienne - test szczelności

Regał 1

Regał z profili aluminiowych Oprzyrządowanie wymienne - test szczelności